ورود
ابر زندگی
خبر
بازدید معاون مرکز ملی فضای مجازی از شتابدهنده ابر زندگی

به گزارش روابط عمومی شتابدهنده ابرزندگی، دکتر امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی به بازدید از استارت‌آپ‌های مستقر در این مرکز پرداختند. در ابتدا این بازدید امیر حسین اسدی، مدیرعامل شتابدهنده ابرزندگی به توضیحاتی از فعالیت شتابدهنده و نحوه ارائه خدمات این مرکز و استارت‌اپ‌های مستقر پرداختند. همچنین استارتاپ های مستقر در این شتابدهئده توضیحاتی را در خصوص چگونگی عملکرد مجموعه خود را ارائه و خواستار حمایت بیشتر مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت های استارتاپی شدند.

در پایان، پس از برگزاری جلسه ای مشترک، دکتر خوراکیان ضمن تقدیر از فعالیت‌های شتابدهنده ابر زندگی گفت : هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر با فعالیت ها و همچنین همکاری های بیشتر با این مجموعه بود که ان شاالله بزودی شاهد رشد بیشتر این مرکز خواهیم بود.

 

1399-04-14 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال