ورود
ابر زندگی
خبر
حضور مدیر کل سلامت شهرداری تهران در مرکز نوآوری سلامت دیجیتال کشور

دکتر زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران به همراه امیری معاون آموزش و مشارکت اداره کل سلامت و دکتر عباسی معاون اداره کل سلامت طی بازدید خود از مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت دیجیتال کشور، در نشست مشترکی  جهت بررسی زمینه های همکاری فی مابین حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی، در این نشست مشترک ضمن معرفی و تشریح  اهداف و برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت دیجیتال کشور، حاضرین زمینه های همکاری  فی مابین را بررسی کردند  که بر اساس آن مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت دیجیتال کشور مکلف گردید با ارسال اطلاعات و آمار وضعیت سلامت دیجیتال به اداره کل سلامت شهرداری بسترهای لازم جهت برگزاری نشست تخصصی مبانی استارتاپ، شتابدهنده ها و کسب و کارهای دیجیتال در حوزه سلامت را با همکاری این اداره فراهم نماید.

بنا بر این گزارش، دراین جلسه همچنین مقرر شد جهت برگزاری نشست مذکور اداره کل سلامت نیازهای شهرداری در حوزه سلامت را شناسایی و احصا نموده و فضای فعالیت جهت راه اندازه شتابدهده های حوزه سلامت شهری را فراهم نماید.

گفتنی است معرفی پویش های موضوعی اداره کل سلامت جهت ارائه به استارتاپ ها و ارسال نیازهای دبیرخانه استارتاپ ویکند سه گانه وزارت بهداشت برای شهرداری از دیگر مصوبات این نشست بود.

1399-04-15 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال